دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

درگذشت دکتر باقر قدیری اصل دبیرکل فقید حزب ایران و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکتر باقر قدیری اصلی پیرو دیر پای راه مصدق،استاد فرهیخته دانشگاه، دبیرکل فقید حزب ایران و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، چهره در نقاب خاک کشید و به ابدیت پیوست.

از شمار دو چشم یک تن کم                 وز شمار خرد هزاران بیش

دکتر باقر قدیری اصلی پیرو دیر پای راه مصدق،استاد فرهیخته دانشگاه، دبیرکل فقید حزب ایران و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، چهره در نقاب خاک کشید و به ابدیت پیوست.

ما درگذشت این استاد گرانمایه را به خانواده ارجمند ایشان،جامعه اقتصاد دانان کشور،اساتید دانشگاه و اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوییم و به روان پاکش درود می فرستیم.

یادش گرامی و نامش جاویدان باد

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

           تهران-نهم آبان ماه 1402