دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

درگذشت دکتر باقر قدیری اصل دبیرکل فقید حزب ایران و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

از شمار دو چشم یک تن کم                 وز شمار خرد هزاران بیش

دکتر باقر قدیری اصلی پیرو دیر پای راه مصدق،استاد فرهیخته دانشگاه، دبیرکل فقید حزب ایران و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، چهره در نقاب خاک کشید و به ابدیت پیوست.

ما درگذشت این استاد گرانمایه را به خانواده ارجمند ایشان،جامعه اقتصاد دانان کشور،اساتید دانشگاه و اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوییم و به روان پاکش درود می فرستیم.

یادش گرامی و نامش جاویدان باد

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

           تهران-نهم آبان ماه 1402