آخرين مطالب

تسلیت به جناب آقای دکتر هرمیداس باوند

جناب آقای دکتر هرمیداس باوند

عضو محترم شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

با تاسف وتاثر بسیار درگذشت خواهر گرامیتان ، خانم فرخ زاد باوند آرشیتکت و هنرمند ارزشمند کشورمان را به جنابعالی و خانواده ارجمند تسلیت می گوئیم .

ضمنا به اطلاع یاران و همفکران می رسانیم که مجلس ترحیم آن شادروان در روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۹۷  از ساعت ۳۰/۱۶ تا ۱۸ در مسجد رضا واقع در فرمانیه شرقی خیابان دیباجی شمالی نبش خیابان شکری سالن همایش ۸ برگزار خواهد شد .

 هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۷

تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران